Adwokat Piotr Czajkowski Kancelaria Adwokacka

48-300 Nysa, Rynek 36a lok. 4

694 241... 402więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Czajkowski świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo Karne:

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • Środki zapobiegawcze (m.in. tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji);
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwę w wykonaniu tej kary;
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze;
 • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody);
 • Środki odwoławcze, w tym zażalenie i apelacja;
 • Wniosek o wznowienie postępowania i skarga kasacyjna;


Prawo cywilne:

 • Sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka i zagadnienia związane ze spółką cywilną;
 • Zobowiązania, w tym m.in. niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań, zwłoka, opóźnienie, odsetki i kary umowne;
 • Prawo spadkowe, w tym m.in. testamenty, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność dziedziczenia, dział spadku;
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich;
 • Prawo pracy, w tym m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę odpowiedzialność majątkowa, ZUS);
 • Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone;
 • Środki odwoławcze, w tym zażalenie, sprzeciw, zarzuty i apelacja
 • Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • Odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych w wypadkach lub powstałe wskutek czynu niedozwolonego, błędu w sztuce lekarskiej czy wypadku przy pracy;


Prawo handlowe i gospodarcze:

 • Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek;
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej;
 • Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały);
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze;


Prawo administracyjne:

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Skarga kasacyjna do NSA – Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Odwołania od decyzji organów administracji publicznej;


Obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych:

 • Bieżąca pomoc prawna dla podmiotu danego gospodarczego, w tym sporządzanie pisemnych opinii i udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych, oraz opiniowanie zapisów prawnych w różnego rodzaju dokumentach;
 • Sporządzanie wszelkich umów handlowych, jak również czynny udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia;
 • Zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, regulaminów wewnętrznych;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • Przedsądowa windykacja należności;
 • Reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych i podatkowych;
 • Opracowywanie pism procesowych w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także na etapie egzekucji należności;
 • Reprezentowania pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy.

2

 

Kontakt

48-300 Nysa,
Rynek 36a lok. 4

694 241... 402więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych są NNV sp. z o.o. i Ogłoszeniodawca. Cele przetwarzania i Twoje prawa.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok

www: www.adwokatczajkowski.pl


Godziny otwarcia: otwarte teraz do 16:00

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd